thomas benson

Dr. Thomas Benson

Plastic Surgeon - CRM 119.278

sandro giovarotti

Dr. Sandro Giovarotti

Anesthesiologist - CRM 112.132

enio giacchetto

Dr. Enio Giacchetto

Plastic Surgeon - CRM 139.576

Walter amorim

Dr. Walter Amorim

Plastic Surgeon - CRM 144.293

adriana camargo

Adriana Camargo

Team leader

natalia moraes

Natália Moraes

Surgical Instrumentation

anna luiza

Anna Luiza

Beautician

aline keiko

Aline Keiko

Administration and Finance

paloma medeiros

Paloma Medeiros

Beautician

cristina fantacone

Cristina Fantacone

Clinical Coordinator